GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCESEARTH SYSTEM SCIENCE


ESS 501 ve ESS 508 Dersleri

2019 başından itibaren öğrencilerimiz için sadece ESS 501 ve ESS 508 dersleri zorunludur (must course). Bu dersleri ya Yüksek Lisans kapsamında ya da Doktora Bilimsel Hazırlık kapsamında alıp geçmeleri şarttır. ESS 502 dersi ise 2019'dan itibaren seçmeli dersler kapsamında değerlendirilecektir. 

 

ESS 502 dersini 2018 Haziran'ından önce alıp başarılı olanlar için eski kurallar geçerlidir. Başarısız olanlar varsa bu öğrencilerimiz durumları hakkında EABD başkanı ile yazışmaları rica olunur. 

 


 

 

Starting from January 2019, program must courses are ESS 501 and ESS 508. Students need to pass these two courses either within their MSc program or during compensatory period of PhD studies. ESS 502 will be considered as elective from 2019 onwards. 

 

For those who took and passed ESS 502 earlier than June 2018, the previous rules are in place. However, if such students have failed to pass the course, then they are kindly asked to contact the program chair.