Last Updated:
06/02/2023 - 11:24

Please visit FBE web site for admission Criteria

DAP doktora ve yüksek lisans programlarında "ortak tez danışmanı" atanması zorunludur. Disiplinlerarası programlarda, ortak danışmanın farklı EABD'den olması gerekmektedir.