DAP doktora ve yüksek lisans programlarında "ortak tez danışmanı" atanması zorunludur.  Disiplinlerarası programlarda, ortak danışmanın farklı EABD’den olması gerekmektedir.


Last Updated:
06/02/2023 - 10:36